R9 Power Series

Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB010 | 700 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCA023 | 300 | Bronze |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB041 | 500 | --- |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
HB9015 | 300 | --- |

i90M Power Series

Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCD014 | 600 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCD015 | 700 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
HB9019 | 400 | --- |

i-Power M85 Series

iPower G Series


Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB008 | 500 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCD013 | 500 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
HB9015 | 300 | --- |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCA026 | 650 | Bronze |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB009 | 600 | Gold |

TFX Power

i90 Power Series

Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCA027 | 750 | Bronze |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCA025 | 550 | Bronze |

CE2 Power Series

Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB044 | 550 | --- |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PC8055 | 1100 | Gold |
Model No. | Wattage(W) | 80 PLUS Certified | Detail
PCB040 | 400 | --- |